Velikost teksta
Ponedeljek, Maj 29, 2023
Alp Agency
Guma in tekstil

Guma in tekstil

Guma in tekstilTrenutno najbolj kakovostna kombinacija starega na?ina izdelave podlog za mike je sestavljena iz pene in tekstila. Na spodnji strani je tako ?rna vulkanizirana guma, ve?inoma debeline 5 mm, ki je na svoji spodnji strani nekoliko nasekana, s ?imer prepre?uje drsenje in pove?uje stabilnost podloge na mizi. Po naro?ilu je mono dobaviti enak material debeline 3 mm. Minimalna koli?ina pri tanji gumi znaa 50.000 kosov. Na gumo je nalepljen bel antistati?en naylon, ki omogo?a slede?i tehniki tiska: sitotisk ali pa tisk s prenosom s toploto. Po elji vam lahko zgornji material tudi pobarvamo, a je pri tem postopku minimalno naro?ilo 30.000 kosov.

Za samostojno ustvarjanje:
Kombinacija guma in tekstil je idealna tudi za izdelavo osebnih podlog za mike. Namenjena je predvsem majhnim koli?inam ter ljubiteljem izdelovalcem podlog za mike za osebno uporabo, ker jo lahko s svojim designom potiska vsak uporabnik sam, ?e le uporabi pravilen papir (enega od svetovnih proizvajalcev za izdelavo transferjev).

Prerez podloge:

Guma in Tekstil

  • Minimalna koli?ina: 1000 kosov, razen ?e je material na zalogi je lahko minimalna koli?ina 1 kos
  • Skupna debelina: ca 5 mm oz. 3 mm
  • Opcije tiska: sitotisk, offset tisk
  • Ostale monosti: vonj
  • Standardna velikost: 18 22 cm Standardna oblika: pravokotnik 18 22 cm
  • Pakirano: 50 kosov v kartonasti embalai

Podloge za miko :: Gumijaste in Tekstilne podloge za miko Podloge za miko :: Gumijaste in Tekstilne podloge za miko


Podloge za miko

Reklamni tisk

Zadnje novice

Kontaktirajte nas!

Telefon: +386 (0)1 51 91 170
Fax: +386 (0)1 50 75 433
E-pota: info@alp-agency.si

Preberi ve?

Zadnje reference

Sodelovali smo z ogromnim tevilom podjetij, organizacij in posameznikov iz razli?nih podro?ij.

Preberi ve?