Velikost teksta
Ponedeljek, Maj 29, 2023
Alp Agency

Pred 8 leti smo odkrili da bi lahko bile podloge za mike lahko tudi dober promocijski material. Za?eli smo razvijati in uporabljati tehnologije tiska in materialov. Po 8 letih vam tako lahko ponudimo veliko tevilo razli?nih tipov podlog za mike, glede na tisk, kot tudi glede na uporabljene materiale. Nekaj nae proizvodnje je tudi iz uvoza.

Podrobneji opis materialov, uporabljenih pri podlogah in primere samih podlog si lahko ogledate na naslednjih povezavah.

PVCNa najbolj popularen izdelek je sestavljen iz dveh PVC materialovin zavarjen skupaj z visoko frekvenco. Zgornji del je fino zrnato prozoren na svoji spodnji in povsem gladek na svoji zgornji strani. Na gladko stran se tudi izvaja celoten tisk od sitotiska do offset tiska, s ?imer onemogo?imo morebitno odpadanje barve in s tem povezano nabiranje umazanije v miki. Med obe plasti prvega materiala je mono vstaviti tudi potiskan papir. Naloga tega materiala je, da s svojo hrapavostjo omogo?i kvalitetno drsenje same mike po podlogi.

Drugi material je mehki PVC, ki je iz ene strani sneno bele barve (po elji lahko barvo spremenimo v enega od 63 razli?nih odtenkov folije). Tiskanje je mono na tej strani, z druge strani pa je material nekoliko ''masten'', kar prepre?uje drsenje podloge za miko po mizi, s tem pa podlogi daje dodatno stabilnost.


Več ...

Guma in tekstil

Guma in tekstilTrenutno najbolj kakovostna kombinacija starega na?ina izdelave podlog za mike je sestavljena iz pene in tekstila. Na spodnji strani je tako ?rna vulkanizirana guma, ve?inoma debeline 5 mm, ki je na svoji spodnji strani nekoliko nasekana, s ?imer prepre?uje drsenje in pove?uje stabilnost podloge na mizi. Po naro?ilu je mono dobaviti enak material debeline 3 mm. Minimalna koli?ina pri tanji gumi znaa 50.000 kosov. Na gumo je nalepljen bel antistati?en naylon, ki omogo?a slede?i tehniki tiska: sitotisk ali pa tisk s prenosom s toploto. Po elji vam lahko zgornji material tudi pobarvamo, a je pri tem postopku minimalno naro?ilo 30.000 kosov.

Za samostojno ustvarjanje:
Kombinacija guma in tekstil je idealna tudi za izdelavo osebnih podlog za mike. Namenjena je predvsem majhnim koli?inam ter ljubiteljem izdelovalcem podlog za mike za osebno uporabo, ker jo lahko s svojim designom potiska vsak uporabnik sam, ?e le uporabi pravilen papir (enega od svetovnih proizvajalcev za izdelavo transferjev).


Več ...

Guma in plastika

Guma in plastikaTa podloga je narejena iz vulkanizirane ?rne gume debeline 1.5 mm, ki je na spodnji strani nasekana, kar prepre?uje drsenje podloge za miko po mizi. Na drugi strani je na gumo s posebnim postopkom nalepljena plastika debeline 0.4 mm. Plastika je na spodnji strani gladka, na zgornji (po kateri drsi tudi sama mika) pa hrapava.


Več ...

Recikliran bombaTa podloga za miko spada v tako imenovane ultra tanke podloge in je narejena s postopkom predelave bombaa. Bomba pri kon?nem izdelku izgleda kot karton. Na spodnji strani je podloga premazana s posebno barvno zmesjo, ki prepre?uje spodrsavanje po mizi, na zgornji strani pa je moen tisk v vseh znanih tehnologijah. To je edina podloga na trgu, ki zadovoljuje vse ekoloke standarde in je pri ve?jih koli?inah tudi cenovno zelo konkuren?na.


Več ...

Polipropilenske podloge

Ta podloga za miko spada v tako imenovane ultra tanke podloge. Sestavljena je iz dveh plasti; zgornja je narejena iz sodobnega plasti?nega materiala, na katerega se lahko tiska, spodnja plast pa je sestavljena iz nekaj mikronov debele antizdrsne folije. Folija je e dodatno za?itena s povo?enim papirjem in prepre?uje drsenje podloge po mizi. Cenovno je ta podloga zelo konkuren?na pri koli?inah nad 5000 kosov.


Več ...

Pena in plastika

Pena in plastikaTe podloge za miko spadajo v tako imenovano nostalgijo podlog za mike, saj je spodnji material enak materialu, ki se je uporabljal za podloge za mike iz pene in tekstila.
Na voljo so v dveh razli?icah. In sicer bolj kvalitetni, z mo?no oprijemljivim spodnjim delom, ki prepre?uje drsenje po mizi ter masovni, ki je namenjena promocijski proizvodnji. Saj je izdelava ceneja, oprijemljivost spodnjega dela podlage pa slaba. Material za oba tipa je na voljo v debelini od 2 mm do 5 mm. Na peno je lepljena folija, ki omogo?a drsenje mike po podlogi.

 


Več ...

Hologramski tisk iz pene ali gume in ultratanke

Podloge za miko s hologramskim tiskom iz pene ali gume, ali pa ultratankeTe podloge za miko zaradi specifi?nega in zahtevnega postopka tiska spadajo v draji cenovni razred. S pomo?jo tega postopka lahko te podloge dajejo ob?utek globine. Uporabniku se tako zdi, da s premikanjem glave premika celotno sliko na podlogi.

Spodnji material je lahko pena (debeline od 2 do 5 mm), guma (debeline 1,5 mm) ali pa ultra tanek sloj antizdrsnega materiala (debeline le nekaj mikrometrov). Vsi materiali prepre?ujejo drsenje podloge za miko po mizi, izbira pa je odvisna od uporabnika.

 


Več ...

Te podloge so izdelane iz silikonske gume in po zgornji povrini prevle?ene z najlonom. Prednost teh podlog za mike je, monost naslona zapestja na mehko blazinico, s ?imer prepre?ujemo ve?ino obremenitev, ki jim je zapestje izpostavljeno.


Več ...

Podloge za miko

Reklamni tisk

Zadnje novice

Kontaktirajte nas!

Telefon: +386 (0)1 51 91 170
Fax: +386 (0)1 50 75 433
E-pota: info@alp-agency.si

Preberi ve?

Zadnje reference

Sodelovali smo z ogromnim tevilom podjetij, organizacij in posameznikov iz razli?nih podro?ij.

Preberi ve?